Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
I. Úvodní ustanovení.
Provozovatelem internetového obchodu www.ngenco.cz je pan Václav Bulka, V Jamkách 740, 388 01 Blatná, IČ: 75276755, DIČ: CZ8506181783. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby navštěvující tyto stránky (dále jen 'Uživatelé').
 
II. Zpracování osobních údajů a jejich využití.
Při uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými českými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie a to zejména obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.
Zadáním Vašich osobních údajů při registraci uživatele na serveru www.ngenco.cz dáváte souhlas se zpracováním těchto údajů v míře nezbytné pro fungování internetového obchodu. Vaše data využíváme k zajištění logistiky objednaného zboží, ke komunikaci přímo s Vámi a případně k zasílání nových informací z naší nabídky a služeb. Naše firma neposkytuje Vaše osobní údaje třetím osobám vyjma Vámi zvolené spediční společnosti, která Vám bude objednané zboží dodávat. Osobní údaje ze zrušené nebo nepotvrzené objednávky nebudou v souladu s dohodou o mlčenlivosti (NDA, CA) nikde a nikdy zveřejněny třetí straně.

Podmínky ochrany osobních údajů dle GDPR

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Václav Bulka, IČ: 75276755 se sídlem V Jamkách 740, Blatná 388 01 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: V Jamkách 740, Blatná, 38801

e-mail: info(a)ngenco.cz

telefon: 775087609

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, Česká Pošta, a.s., RSC Logistics, logistické družstvo, GoPay s.r.o.
 • zajišťující služby provozování e-shopu, Shoptet s.r.o.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb - Mailchimp USA.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

  
III. Objednání zboží a uzavření smlouvy.
Jak si vybrat zboží. Zboží si můžete vybrat buď prohlížením katalogu (v levém menu vyberte kategorii), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, znáte-li například název zboží nebo jeho část. Elektronickou objednávku dokončíte vyplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři a potvrzením objednávky. Takovéto potvrzení je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky. Objednávka je zároveň návrhem smlouvy, která je uzavřena výhradně až doručením potvrzujícího e-mailu s údaji o obchodní firmě prodávajícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží a v případě, že není objednané zboží skladem, nemůže dojít k plnění objednávky. Provozovatel zaručuje originalitu dodaného zboží.
 
IV. Cena a platba.
Ceny uvedené v internetovém obchodu na www.ngenco.cz jsou s DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu ceny v případě, že je to nezbytné z důvodu zvýšení ceny nákupní. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako dodací a záruční list. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. V. - Dodací lhůta. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (PayPal, bankovním převodem, poštovním převodem).
  
Varianty úhrady:
1) Bankovním převodem - platba předem na náš bankovní účet
2) Dobírka - platba při převzetí zboží
3) Hotově - platba v hotovosti při osobním převzetí
 
V. Dodací lhůta.
Dodací lhůta začíná běžet potvrzením objednávky. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. Pokud tomu tak není, je termín dodání sdělen mailem nebo telefonicky. Dodání zboží vč. služeb je v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. V případě, že prodávající nedodá zboží do 15 pracovních dnů od ukončení termínu dodání, může kupující bez dalších ujednání objednávku stornovat.
 
Varianty doručení zboží (PLATÍ PRO CELOU OBJEDNÁVKU) vč. ceny služeb:
 
 
 
CENÍK DOPRAV
 
Objednávka nad 5000 Kč ZDARMA
Česká pošta - balík Do ruky 100 Kč
Česká pošta - balík Na poštu 100 Kč
Expresní balíková služba FOFR CZ do 10kg
110 Kč
Expresní balíková služba FOFR CZ nad 10kg
120 Kč 
Expresní balíková služba FOFR SK do 5kg
11,5 EUR
Expresní balíková služba FOFR SK 5-15kg 18,8 EUR

CENÍK PLATEB

Hotově 0 Kč
Převodem z účtu 0 Kč
Dobírka Česká pošta 40 Kč
Dobírka FOFR CZ
40 Kč
Dobírka FOFR SK 0 EUR
Vrácení zboží
ZDARMA
 
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě porušení originálního obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky musí kupující sepsat s daným přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. 
 
 
VI. Záruka a servis
 
Záruka na dodávané zboží je vzhledem k jeho povaze 6 měsíců a plyne od data vystavení faktury. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady výrobků (prasknutí nádobky spreje - ne vlivem havárie) nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů. Reklamované zboží zašlete na adresu firmy (Václav Bulka, V Jamkách 740, Blatná 38801, Česká republika). K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně příslušenství. 
Záruka na poškození originálního povrchu tekutou fólií se nevztahuje na případy, kdy nebylo s materiálem zacházeno v souladu s doporučením v technickém listu resp. v návodu k aplikaci viz. článek IX. Návod k aplikaci tekuté fólie
 
VII. Odstoupení od smlouvy
  Kupující/spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČ) má právo podle § 53odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu: info(a)ngenco.cz, s uvedením čísla objednávky a faktury. Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení na adresu provozovny společnosti (V Jamkách 740, 388 01 Blatná, Česká republika). Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí, tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato a bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu tzv. zpozdné ve výši: 10% z ceny zboží za každý den prodlení. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající zašle v takovém případě kupujícímu do 15-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal; e) na dodávku novin, periodik a časopisů; f) spočívající ve hře nebo loterii. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení. Kupující, který není spotřebitelem dle § 52,odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nakupuje toto zboží na IČ), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, za podmínek tam uvedených. 

VIII. Zvláštní ustanovení
Kupující se odesláním objednávky zavazuje, že s materiálem objednaným v internetovém obchodě www.ngenco.cz nebude nakládat tak, aby jeho jednání jakkoliv poškozovalo dobré jméno provozovatele internetového obchodu, jakož i dobré jméno výrobce objednaného zboží. V opačném případě sebe nebo oraganizaci, za kterou vystupuje, vystavuje riziku právního postihu v souladu z obchodním zákoníkem podle zákona č. 513/1991 Sb.

IX. Návod k aplikaci skladování tekuté fólie
 
Doba skladování materiálu je maximálně 6 měsíců od data doručení Vaší objednávky! Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 
Návod ke stažení ve formátu PDF ZDE

1 SLABÁ SPOJOVACÍ A 6 HUTNÝCH (VLHKÝCH) VRSTEV PRO DOKONALÝ POVRCH!
JESTLIŽE BYL NA VOZIDLE OPRAVOVÁN ORIGINÁLNÍ LAK NEBO BYL NASTŘÍKÁN ČÍMKOLIV JINÝM, NEŽ
LAKEM OD VÝROBCE, JE MOŽNÉ, ŽE DOJDE K NEŽÁDOUCÍ REAKCI.
PŘED APLIKACÍ NA CELÉ VOZIDLO SI NEJDŘÍVE VYZKOUŠEJTE NÁSTŘIK NAPŘ. NA STARÉM BLATNÍKU NEBO KUSU PLECHU.
NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ČI NEKVALITNÍ VÝSLEDEK PŘI APLIKACI NA NEKVALITNĚ OPRAVENÉ
NEBO PŘESTŘÍKANÉ POVRCHY.
DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME POUŽÍT BLOKOVACÍ NÁSTŘIK PŘI KAŽDÉ APLIKACI NEONOVÝCH ODSTÍNŮ.


Aplikace tekuté fólie:
1. Zvolte vhodné prostory
Vyberte prostor, do kterého se bez problémů vejde Vaše vozidlo s dostatečnou
rezervou pro Váš pohyb kolem něj. Tento prostor musí být dobře odvětrán, popř.
použijte k odsávání ventilátory. Aplikaci je potřeba provádět při pokojové teplotě
(20-22°C).
 
2. Připravte si materiál
Připravte si materiál a pomůcky, které budete potřebovat při práci.
 
3. Důkladně umyjte a vyčistěte všechny části, na které bude fólie aplikována.
Před aplikací jakéhokoli tekuté fólie důkladně umyjte a vyčistěte všechny povrchy, na které budete fólii aplikovat. Ujistěte se, že jste povrch důkladně umyli, vyčistili a odmastili. Aplikace tekuté fólie na nečistoty nebo asfaltové tečky je nepřípustná! K odmaštění použijte např. Odstraňovač silikonu z naší nabídky.
 
4. Povrch musí být suchý
Po mytí a čištění povrch vysušte suchou utěrkou, vyvarujte se použití papírových utěrek, ty mají tendenci zanechávat na povrchu vlákna a prach.
 
5. Připravte povrch pro aplikaci
Ačkoli je tekutá fólie po zaschnutí lehce odstranitelná, je potřeba připravit vozidlo pro aplikaci. Zakrytí částí, kde nemá být fólie nanesena, výrazně zkrátí čas nutný pro začišťovací práce po ukončení aplikace. Pro zakrytí oken, předních a zadních světel, použijte lakýrnickou pásku a krycí papír nebo PVC fólii. Nezapomeňte mezi okraji např. plochy dveří a pásky při zakrytí skel ponechat alespoň 5-7cm mezeru pro pozdější pohodlné sloupnutí fólie. 

6. Míchejte materiál
Jako při každé aplikaci stříkáním je potřeba míchat materiál při každém plnění nádobky pistole. Při každém doplnění nádobky doporučujeme použít papírový filtr s nylonovým sítkem pro odloučení případných nečistot.
 
7. Aplikujte po částech
Začněte od střechy, naneste první vrstvu a pokračujte dále po částech kolem celého vozu.  Vždy nanášejte v jednom tahu přes celou délku vozidla. Poté vyčkejte alespoň 30 minut a začněte aplikovat další vrstvu tam, kde jste začali s předchozí vrstvou.
 
(Důležitá poznámka)
V žádném případě se nedotýkejte povrchu při aplikaci. Dotknout se je možné až po dokonalém vyschnutí. Doporučujeme použití vhodných ochranných pomůcek, např. dýchací masku, ochranu očí, atd..
 
8. Naneste první vrstvu
Nejprve vyzkoušejte aplikaci – např. na starém blatníku nebo na kusu plechu.
 
Nastavte volič množství materiálu na pistoli na minimum a postupně množství zvyšujte, dokud nebude pistole aplikovat vlhkou vrstvu.
 
Po každé vrstvě otřete jehlu pistole, abyste zabránili vytvoření kapek na hrotu jehly, předejdete tím potřísnění povrchu při aplikaci další vrstvy.
 
Míchejte materiál pokaždé, když plníte nádobku pistole.
 
Zabraňte zaschnutí materiálu v pistoli! Pokud delší dobu nepoužíváte pistoli, prostříkněte ji před odložením syntetickým ředidlem (např.S6001).
 
První vrstvu naneste jen velmi slabou – je velmi důležité, aby byla slabá, jedná se totiž o tzv. Spojovací vrstvu!
 
Poté už pokračujte v aplikaci dalších min. 7-9 vlhkých vrstev. Je důležité, abyste pistoli drželi nad povrchem cca 15-20cm a kolmo k němu.
 
Krytí nástřiku se začne projevovat až po 2-3 vrstvách.
 
Nastavujte množství materiálu po každé vrstvě tak, abyste stále aplikovali vlhké vrstvy.
 
Každou vrstvu nechte proschnout alespoň 30 minut v závislosti na okolní teplotě. Povrch by měl být suchý, bez vlhkých fleků. Poté aplikujte další vrstvu.
 
Pamatujte, nesmíte nanášet velké množství materiálu v jedné vrstvě, jedině několik vlhkých vrstev vytvoří skvělý povrch! Otřete suché přestřiky čistou mikroutěrkou před každou vrstvou.
  
9. Aplikace vrstev navíc (10+)
Každá další vrstva navíc zvýší životnost tekuté fólie a také se pak lépe z povrchu odstraňuje.
 
Doporučené množství vrstev je:
 1 SLABÁ SPOJOVACÍ VRSTVA A DALŠÍCH 7 – 9 VLHKÝCH VRSTEV Další vrstvy navíc jsou na vaší volbě a pouze vylepší povrch.
 
Vrstvy, které následují po první, spojovací vrstvě by měly být vlhké, zvyšte proto množství materiálu na pistoli pro plné zakrytí povrchu.
 
Aplikujte plynulým pohybem a důsledně dodržujte vzdálenost 15-20cm od povrchu a držte Vaše zápěstí zpevněné!
 
Pamatujte! Každou vrstvu nechte minimálně 30 minut proschnout.
 
 
10. Odmaskování
Po aplikaci poslední vrstvy okamžitě sundejte jakékoli pásky nebo krycí papír/fólii v místech, kde se dotýkají povrchu, po vyschnutí by mohlo dojít k nežádoucímu odtržení tekuté fólie. Všechny ostatní pásky nebo krycí papíry/fólie by měly být ponechány na místě, dokud není povrch dokonale proschlý.
 
 
11. Čas proschnutí
Po aplikaci poslední vrstvy a odstranění dotýkajících se pásek a ostatního krytí, bude povrch schnout cca 8 hodin. Za každou cenu se vyvarujte jakékoli manipulace s tekutými materiály, které by mohly poškodit Vaši práci a schnoucí povrch!
 
12. Aplikace na části a příslušenství
Pro části automobilů, motocyklů, atd. Jako jsou emblémy, mřížky chladiče, zrcátka – opakujte kroky 1-11.
 
(Důležitá poznámka!)
Pokud Vaše auto právě prosychá, počkejte, dokud povrch není úplně suchý
(8hod.). Až poté je možno aplikovat tekutou fólii na emblémy a další části.
 
Aplikace na emblémy a části vozů by měly být prováděny výhradně jako samostatný proces. Pokud lze tyto části demontovat, můžete samozřejmě aplikovat současně.
  
13. Aplikace na kola automobilu/motocyklu
Nejvhodnější je demontovat kola a aplikovat na ně tekutou fólii mimo
automobil/motocykl.
 
Opakujte kroky 1-11.
 
Zakrytí pneumatik je jednoduché. Postačí vám např. balíček hracích karet, nebo si vystřihněte ze čtvrtky karty o velikosti fotografie (9x13cm)
 
TIPY
Neaplikujte materiál příliš blízko povrchu, vrstva bude moc silná a může dojít k vytvoření bublin nebo ke stečení materiálu. Neaplikujte moc daleko od povrchu, vrstva bude suchá a texturovaná. Pokuste se co možná nejpřesněji kopírovat povrch s pistolí 15-20cm nad povrchem s pevným zápěstím v pravém úhlu vůči každé části automobilu/motocyklu. Nedělejte oblouky. Perfektní vzdálenost od povrchu je přesně mezi 15 a 20cm. Zakrytí pneumatik kartami Vám usnadní práci při čištění kol po zaschnutí.
Míchejte dostatečně materiál před aplikací i během aplikace. Při přípravě povrchu na aplikaci, zakryjte např. okna alespoň 7-10cm od povrchu, na který budete tekutou fólii aplikovat. Tuto mezeru zastříkáte a lépe se Vám pak bude sloupávat.
Nezapomeňte být při aplikaci trpěliví, spěchem jen uškodíte celkové kvalitě Vašeho projektu.
Doporučujeme rozdělit si celé auto a např. kola do dvou dnů s cílem zajistit nejvyšší možnou kvalitu Vaší práce, ale volba je samozřejmě jen na Vás. Klíčem k perfektnímu výsledku je trpělivost, jedině tak bude Váš projekt vypadat přesně podle Vašich představ.

Nespěchejte!
Pokud si přejete zveřejnit Váš projekt na našem Facebooku, neváhejte poslat
fotografie před/v průběhu/po aplikaci na náš e-mail: info(a)ngenco.cz
Tel: +420 775 087 609
 
Ve společnosti NGENCO Ltd. jsme pro Vás vytvořili toto video, které Vám může být užitečné při realizaci Vašeho projektu. http://www.youtube.com/watch?v=HtM1_s5rqrk

Pomůcky, které budete potřebovat:
Tekutá fólie, odmašťovač, krycí páska, krycí papír/fólie
Stříkací pistole
Prodlužovací kabel
Maska, nebo respirátor
Brýle
Latexové rukavice
Skalpel nebo odlamovací nůž
Mikroutěrka
 
UPOZORNĚNÍ!
Pokud aplikujete zakázkové nebo speciální barvy, je potřeba extra péče! Veškerý povrch určený k aplikaci musí být čistý a odmaštěný! Vlhkou utěrkou s odmašťovačem odmastěte všechny díly a poté vysušte všechny díly čistou, suchou utěrkou. Vyvarujte se použití papírových utěrek a utěrek, které pouští chlupy! Ujistěte se, že má povrch určený k aplikaci pokojovou teplotu, aplikace na studené povrchy je nepřípustná! První vrstvu aplikujte jen velmi slabou! Poté aplikujte vlhké vrstvy, až dosáhnete Vámi požadované kvality povrchu. Pokud Vám pistole při aplikaci stříká “pavučinky”, je to špatně! Upravte nastavení pistole,
popř. zvolte jinou trysku. Doporučená tryska je 1.7-1.8mm. Pokud jste nanesli vrstvu s těmito “pavučinkami”, setřete je (po vyschnutí) šetrně čistou, bavlněnou utěrkou. Pokud potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat.
  
X. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem. Prodávající bude kupní smlouvu archivovat v elektronické formě po dobu: 5 let. Takto archivovaná smlouva není přístupná.
 Zpět do obchodu